Secale cereale L. daneleridir. Buğdaya göre daha ince uzun, kavuzları daha dar ve kılçıkları oldukça kısa olan bir tahıl bitkisidir.