DDGS, mısırın kuru işleme yan ürünü olup, tahılın etenole mayalı fermantasyonundan sonra geriye kalan fraksiyonlarını içeren yüksek enerji ve protein taşıyan bir hammaddedir. DDGS, çok sayıda beslemeye yönelik nitelikler içermekte olup, tüm çiftlik hayvanları için değerli bir yem hammaddesidir. Ruminant hayvanlar için, iştah açıcı yüksek sindirilebilir selüloz, düşük nişasta, fosfor, B vitaminleri ve yüksek düzeyde by pass protein sağlamaktadır. Süt ineği beslemesinde çok iyi bir protein kaynağıdır.

İyi kaliteli bir DDGS’in protein içeriği, tipik olarak KM bazında %30’un üzeridedir.DDGS içeren rasyonlar,birçok durumda, protein kaynağı olarak soya küspesi içeren rasyonlar kadar, hatta daha yüksek süt üretimi sağlamaktadır.Süt inekleri için çok iyi bir enerji kaynağıdır.DDGS mısırdan daha fazla enerji içerir. Ayrıca, mısır nişastasının hemen hemen tamamı fermentasyon sürecinde etanole dönüştüğü için DDGS’in yağ ve selüloz konsantrasyonu mısırınkine nispetle üç kat artmıştır.

Büyükbaşlar için yüksek sindirilebilirliğe sahip bir selüloz kaynağı teşkil eder ve mısır kullanımına nazaran sindirim rahatsızlıklarını azaltır. DDGS’in içerdiği yüksek sindirilebilirlikteki selüloz, süt ve besi diyetlerindeki kaba ve kesif yemlerin kısmi ikamesine de imkan tanır. Ayrıca, uygun besleme özellikleri nedeni ile kanatlı diyetlerinde oldukça iyi değerlendirilmektedir.